Dobra Praktyka

Dobra Praktyka

Lapbook

Zakres działania:

Edukacja
Wychowanie i profilaktyka

Temat działania:

„Lapbook-książka na kolanka”

Cele działania:
1.Wspieranie rozwoju poznawczego dziecka przez konkretne działania

Opis działania:
Lapbook to książka tematyczna, jest bardzo atrakcyjną formą dla dzieci. Dzieci mają duży wkład pracy w powstawaniu lapbooka- starsze dzieci samodzielnie wykonują większość pracy, a młodsze wymagają pomocy. Do wykonania lapbooka wykorzystujemy gotowe materiały, jak również opracowujemy je samodzielnie pod kątem umiejętności i potrzeb dziecka. Materiały umieszczamy w „kieszonkach”. Lapbook mogą zrobić dzieci razem z rodzicami w domu

Opis uzyskanych efektów:
Dla dzieci: jest to wspaniały sposób na naukę – dzięki interaktywnej formie dziecko chętnie się uczy i z łatwością przyswaja materiał zawarty w lapbooku.
Dla rodziców: wspaniale spędzony czas ze swoim dzieckiem podczas wykonywania lapbooka
Dla nauczycieli i przedszkola: lapbook dzięki interaktywnym fragmentom jest ciekawą i atrakcyjną pomocą, powstają z nich fajne książki tematyczne do których zawsze można sięgnąć by zrobić „powtórkę materiału”

Wnioski z realizacji:
Wykonane lapbooki wzbudziły u dzieci ogromne zainteresowanie, dlatego nadal należy kontynuować działania związane z opracowaniem kolejnych lapbooków.

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:
- brak

Uzasadnienie zgłoszenia:
Lapbook jest to rodzaj interaktywnej książki, którą się tworzy razem z dzieckiem. Dzięki temu zabawa staje się nauką, a nauka świetna zabawą. Jest bardzo atrakcyjną, kolorową pomocą, dlatego dzieci do nich chętnie wracają. Uważam, że „lapbooki-” zasługują na miano „dobrej praktyki”.

Trudności w realizacji:
- nie wystąpiły

Wykaz załączników:
- lapbooki-książeczki
- zdjęcia

IMG_20150928_143702 IMG_20150928_143714 IMG_20150928_143741 IMG_20150928_143806

Realizowała: Mariola Jóźwiak

Czyste powietrze...

Zakres działania:

Edukacja
Wychowanie i profilaktyka

Temat działania:

„Czyste powietrze wokół nas” – program przedszkolnej edukacji antynikotynowej.

Cele działania:

- wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu (w tym dymu papierosowego),
- zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego,
- zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów,
- zwiększenie wrażliwości dzieci na miejsca, w których mogą być narażane na dym.

Opis działania:
W dzisiejszych czasach mimo że palenie papierosów w środowisku stało się niemodne to niestety cały czas palą starsi koledzy, rodzeństwo, rodzice a edukacja antynikotynowa staje się niezbędnym elementem wychowania społecznego, szczególnie, gdy weźmiemy pod uwagę zjawisko biernego palenia. Dla dzieci w wieku przedszkolnym bierne palenie oznacza między innymi:
• zmniejszoną gotowość szkolną,
• zaburzenia rozwoju psychoruchowego,
• zaburzenia zachowania dziecka,
• zwiększoną częstość występowania przewlekłego zapalenia ucha środkowego,
• zmniejszenie odporność immunologicznej organizmu;
Dorośli nie zdają sobie sprawy, że paląc narażają swoje dzieci na choroby związane z nałogiem tytoniowym Palenie przy dzieciach jest prawie normą. Walka z nałogiem palenia papierosów jest bardzo trudna, trzeba więc uczynić wszystko co możliwe, aby przez odpowiednią profilaktykę ustrzec przed nim dzieci. Do podstawowych metod wychowania przeciw tytoniowego należy dawanie właściwego przykładu, który działa na wszystkie strony psychiki dziecka, w celu skłonienia go do chęci upodobnienia się do osoby niepalącej. Widzimy więc jak ważną i potrzebną jest edukacja antynikotynowa od najmłodszych lat.
Program realizowany został w ciągu jednego tygodnia w terminie 20-24.04.2015r.obejmował cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z 5 zajęć:
1. Spacer po okolicy – na pierwszych zajęciach dzieci udały się na spacer po naszym osiedlu. Już w przedszkolu poinformowane zostały, aby podczas wycieczki bacznie obserwowały skąd wydobywają się dymy. Podczas spaceru przedszkolaki uważnie rozglądały się i żywo reagowały na każde zauważone źródło dymu.
2. „Co i dlaczego dymi?” – podczas drugich zajęć dzieci w grupach rysowały dymy, które zaobserwowały na spacerze. Dzieci z dużym zaangażowaniem podjęły się zadania. Każda grupa wspólnie podejmowała decyzję co znajdzie się na rysunku. Po skończeniu pracy wszyscy obejrzeli powstałe rysunki. Na tablicy powieszono dużą planszę ze źródłami dymów i omówiono je równocześnie sprawdzając czy dzieci również mają je na swoich rysunkach. Następnie rozmawialiśmy dlaczego dymią samochody, fabryki, kominy domów.
3. „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?” – ćwiczenia oddechowe, zabawa w „kwiatki”, kolorowanie obrazków. Na kolejnych zajęciach poproszono dzieci, aby usiadły wygodnie na dywanie, zamknęły oczy i wyobraziły sobie, że jesteśmy na wycieczce w górach. Otacza nas piękna przyroda i wdychamy noskami świeże powietrze a wydychamy ustami. Następnie przenieśliśmy się na zieloną łąkę, gdzie rośnie mnóstwo pięknych kwiatów, każdy z dzieci wybrał sobie jeden kwiat i pokazał jak on rośnie. W pewnym momencie powiedziano dzieciom, że wszedł do ogrodu ktoś kto pali papierosy. Przedszkolaki odpowiadały na pytania, które zapachy były miłe, a które nieprzyjemne, jak zachowywały się kwiaty na łące, gdy ktoś palił papierosy. Przedstawiono dzieciom dinozaura Dinka i poproszono o uważne wysłuchanie piosenki o nim, a w wolnej chwili pomalowanie jego portretu.
4. „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?” – podczas czwartych zajęć dzieci wysłuchały historii, która przydarzyła się Dinusiowi podczas podróż pociągiem do wujka. Dzieci pokazywały jak zachowywali się ludzie w wagonie gdzie nikt nie palił, a jak w przedziale dla osób palących. Następnie kolorowały kolorowanki Dinusia.
5. „Jak unikać dymu papierosowego?” – poznanie znaku „Zakaz palenia”, rysowanie własnego znaczka „Nie pal przy mnie”. Na naszym ostatnim spotkaniu dzieci miały za zadanie odszukać na sali znaczków z zakazem palenia i rozmawiały na temat gdzie można takie znaczki jeszcze spotkać. Następnie rysowały znaczki, które symbolizują to, że nie lubią dymu papierosowego i wiedzą że jest on bardzo szkodliwy. Część znaczków rozmieściły w pomieszczeniach przedszkola a część zabrały do domów.

Opis uzyskanych efektów:
Dla dzieci:
- wzrost kompetencji dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą papierosy a w szczególności w profilaktyce antytytoniowej
Dla rodziców:
- zwiększenie świadomości rodziców na temat znaczenia ich roli w rozwoju zdrowotnym dzieci
- podjęcie przez rodziców decyzji na temat utrzymywania efektów programu w czasie i po jego realizacji
- zwiększenie umiejętności rodziców w zakresie wspierania dzieci w sytuacjach społecznych, w których narażone są na ekspozycję dymu tytoniowego
Dla nauczycieli i przedszkola:
- poszerzenie oferty programowej przedszkola,
- satysfakcja nauczyciela z efektów prowadzonych działań,
- przedszkole zyskało miano placówki promującej profilaktykę antytytoniową.

Wnioski z realizacji:
Założeniem programu było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy, oraz wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu, obserwowały podczas wycieczki źródła dymu, projektowały własny znaczek ,,Nie pal przy mnie” , rysowały różne źródła dymu, zapoznały się z postacią Dinusia.
Wszystkie prace plastyczne wykonane podczas zajęć dydaktycznych i zabaw plastycznych były prezentowane na tablicach w korytarzu przedszkolnym.

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:
- Państwowa Inspekcja Sanitarna
- Ministerstwo Edukacji Narodowej

Uzasadnienie zgłoszenia:
Edukacja zdrowotna jest to proces, w którym ludzie uczą się dbać o zdrowie własne i innych. Edukacja zdrowotna powinna w przedszkolu opierać się na potrzebach zdrowotnych wychowanków. Organizując takie zajęcia, zabawy, spotkania: z pielęgniarką, stomatologiem, pediatrą – przybliżają dziecku wiadomości z zakresu zdrowia i pomagają pokonywać lęk przed spotkaniem np. ze stomatologiem i umacniają wiarę we własne siły i możliwości.

Trudności w realizacji:
Brak

Wykaz załączników:
Program edukacji antynikotynowej
Zapis w dzienniku

Realizowała: Dominika Sznajder

Znamy swoje prawa

Zakres działania:

Wychowanie i profilaktyka

Temat działania

„Znamy swoje prawa”

Cele działania:

1. Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw.
2. Wdrażanie dzieci do poszanowania potrzeb innych ludzi.

Opis działania:

Zorganizowanie w ostatnim tygodniu zajęć dla wszystkich dzieci w przedszkolu.
Po tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczących „Praw Dziecka” dzieci przygotowały dla swych młodszych kolegów i koleżanek zabawę w formie manifestacji Króla Maciusia Pierwszego. Dzieci odegrały scenki przedstawiające różne prawa dziecka, przygotowały zabawy ruchowe i taneczne związane z tematyką działań, stworzyły tekst dla dorosłych o respektowaniu praw dzieci i wszystkie je podpisały.

Opis uzyskanych efektów:

Dla dzieci: znają swoje prawa, potrafią szanować potrzeby innych
Dla rodziców: dzieci chętnie biorą udział w zajęciach, które są atrakcyjne i dzięki którym zdobywają wiedzę na temat otaczającego ich świata i wartości takich jak: sprawiedliwość, tolerancja, poszanowanie godności i wolności innych
Dla nauczycieli i przedszkola: możliwość realizowania treści dotyczących praw dziecka w powiązaniu z innymi obszarami edukacyjnymi wyróżnionymi w podstawie programowej.

Wnioski z realizacji:
Zajęcia przeprowadzone w ramach projektu „Prawa Dziecka” wzbudziły u dzieci wiele pozytywnych emocji, dlatego nadal należy kontynuować działania związane z tą tematyką.

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:
- brak

Uzasadnienie zgłoszenia:
Wiek przedszkolny to okres, w którym u dzieci kształtuje się i rozwija system wartości. Dziecko , tak jak człowiek dorosły jest istotą społeczną. Znalazłszy się w grupie przedszkolnej dowiaduje się, że ma zakres praw i obowiązków. Dotychczas zapoznanie z prawami dzieci odbywało się sporadycznie lub okazjonalnie. Dobra praktyka umożliwia dzieciom zaznajomienie się, zrozumienie i przybliżenie im ich praw oraz uświadomienie iż mają prawo powiedzieć „NIE”. Dzieci biorą udział w różnych sytuacjach by móc zdobywać nowe doświadczenia. Uważam, że „Manifest króla Maciusia” zasługuje na miano „dobrej praktyki”.

Trudności w realizacji:
- nie wystąpiły

Wykaz załączników:
- scenariusz zajęć „Manifestacja króla Maciusia”
- zdjęcia

Dokument1 - Microsoft Word 2015-09-08 211431.bmp

Realizowała: Katarzyna Nicowska

 

Puchatkowe spotkania

Zakres działania:

Edukacja
Wychowanie i profilaktyka

Temat działania

Program profilaktyczny o zdrowiu emocjonalnym małego dziecka

Cele działania:

1. Doskonalenie u dzieci zdolności wykorzystywania różnych strategii radzenia sobie w trudnych życiowych sytuacjach
2. Kształtowanie u dzieci umiejętności rozpoznawania emocji negatywnych i pozytywnych
3. Doskonalenie u dzieci umiejętności nazywania i wyrażania własnych uczuć
4. Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami i uczuciami
5. Kształcenie u dzieci zdolności rozwiązywania konfliktów
6. Budowanie pozytywnych relacji w kontaktach społecznych
7. Poznanie wartości uniwersalnych w kontaktach społecznych
8. Zwracanie uwagi na potrzeby innych
9. Kształtowanie pozytywnego wizerunku samego siebie

Opis działania:

Program miał na celu doskonalenie u dzieci zdolności radzenia sobie w sytuacjach dla nich trudnych. Sytuacjach, które mimo iż zdarzają się na co dzień wywołują w dzieciach lęk, zażenowanie, powodują wstyd, niechęć, żal, złość – emocje, z którymi ciężko sobie poradzić, szczególnie w grupie przedszkolnej, gdzie nie ma mamy ani taty. Jako nauczyciele, wychowawcy pragniemy zbudować w dzieciach emocjonalną samodzielność.
Program Kubusiowe spotkania pomaga dzieciom uczyć się, jak radzić sobie z problemami i jak postępować w różnych trudnych dla dzieci życiowych sytuacjach. Uczy wiary w siebie, pokonywania własnych słabości oraz budowania właściwych relacji pomiędzy ludźmi.
Choć może nie zdajemy sobie z tego sprawy już od najmłodszych lat dziecko samodzielnie buduje swoiste relacje pomiędzy sobą, a rodzicami, nauczycielami, innymi dziećmi, przyjaciółmi, czy sąsiadami, których spotyka w różnych sytuacjach i okolicznościach. To, jak dobre stosunki ma z innymi i jak daje sobie radę z trudnościami i stresującymi sytuacjami warunkuje jego myślenie o samym sobie i innych. Dobre zdanie o sobie buduję wiarę w siebie, we własne możliwości, powoduje, że dziecko jest szczęśliwe, otwarte na innych, empatyczne. Właściwe relacje z innymi pomagają znaleźć przyjaciół i ułatwiają mu funkcjonowanie w środowisku, dzięki czemu czuje się spełnione, szczęśliwe, akceptowane i kochane.
W czasie trwania programu dzieci niejednokrotnie ćwiczyły umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach, uczyły się jak sobie pomóc, gdzie szukać pomocy, kogo o nią prosić i w jaki sposób. Dzięki tym wszystkim działaniom w każdej następnej trudnej dla nich sytuacji będą mogły skorzystać z mechanizmów działań, których nauczyły się podczas spotkań z Kubusiem. Nowa sytuacja nie będzie powodowała kolejnego stresu, a umiejętność poradzenia sobie w trudnej sytuacji zwiększy poczucie sukcesu, wiary we własne możliwości i pozytywnego obrazu własnego „ja”.

Opis uzyskanych efektów:

Dla dzieci:

Umiejętności w zakresie:
uświadamiania własnej osoby – To Ja
rozpoznaje i nazywa własne uczucia
podejmuje próby kontrolowania własnych zachowań
budowania pozytywnych relacji w kontaktach społecznych
przestrzega umów zawartych w grupie
dostrzega wartości prawda, dobro, piękno, odwaga, przyjaźń, tolerancja
rozumie, że w sytuacjach konfliktowych można spokojnie dyskutować i negocjować dla osiągnięcia kompromisu
radzi sobie w miarę samodzielnie w sytuacjach życiowych
kształtowania społecznie akceptowanych postaw
obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby zrozumieć to, co mówią i czego oczekują
dokonuje oceny zachowania własnego i zachowań innych
rozumie, że niektóre zachowania mogą sprawić innym przykrość
umie porozumiewać się za pomocą mowy ciała: gestów, ruchów ciała i mimiki
rozpoznawania i wyrażania emocji
rozpoznaje emocje: radość, strach, smutek, złość i określa sytuacje będące ich źródłem
stara się myśleć i działać empatycznie
umie samodzielnie, w sposób ugodowy rozwiązywać konflikty
próbuje interpretować sytuacje z różnego punktu widzenia:
wczuwa się w określone sytuacje
określa uczucia drugiego człowieka odwołując się do własnych doświadczeń
dostrzega, że podobne sytuacje mogą wywołać różne uczucia u różnych ludzi
przedstawia emocje za pomocą mowy ciała, słów, a także symboli
zna bezpieczne sposoby rozładowania negatywnych emocji
potrafi opowiadać, co myśli i czuje bez naruszania godności swojej i innych

Uzyskane efekty: dzieci:
1. Znają różne strategie radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych i potrafią je wykorzystywać
2. Rozpoznają emocje: radość, strach, smutek, złość i określają sytuacje będące ich źródłem
3. Radzą sobie z negatywnymi emocjami i uczuciami
4. Znają bezpieczne sposoby rozładowania negatywnych emocji
5. Potrafią samodzielnie, w sposób ugodowy rozwiązywać konflikty
6. Próbują interpretować sytuacje z różnego punktu widzenia:
Wczuwają się w określone sytuacje
Określają uczucia drugiego człowieka odwołując się do własnych doświadczeń
Dostrzegają, że podobne sytuacje mogą wywołać różne uczucia u różnych ludzi
Przedstawiają emocje za pomocą mowy ciała, słów, a także symboli
7. Starają się myśleć i działać empatycznie
8. Dostrzegają wartości prawda, dobro, piękno, odwaga, przyjaźń, tolerancja
9. Potrafią opowiadać, co myślą i czują bez naruszania godności swojej i innych

Dla rodziców:

W związku z realizacją programu zostało zorganizowanie spotkanie z rodzicami przed jego rozpoczęciem aby wyjaśnić dlaczego wprowadzamy program, jego idee, oraz wprowadzić rodziców w sprawy jakie będą poruszane w czasie naszych puchatkowych spotkań, to przygotowało ich na rozmowy z dziećmi, które były poruszane w trakcie prowadzenia programu, a także dało to poczucie, że razem z rodzicami w swoim działaniu szliśmy my nauczyciele i Rodzice jednym torem. Rodzice wykazali zainteresowanie, pytali o tematy zajęć jakie były poruszane podczas spotkań. Niektórzy rodzice pytali o osiągnięcia dziecka w ramach spotkań. W indywidualnych rozmowach z Rodzicami niejednokrotnie omawiane były zmartwienia dziecka i wspólne znalezienie środków zaradczych. Największą radość i bardzo duże zainteresowanie Rodziców, sprawił konkurs plastyczny „ Kubuś Puchatek widziany oczyma Rodziców i ich Dzieci”. w którym uczestniczyło 90% dzieci z przedszkola wraz ze swoimi Rodzinami.

Dla nauczycieli i przedszkola:

Realizacja programu sprawiła nauczycielom ogromną radość i satysfakcję z pracy z dziećmi. Prowadzone zajęcia umożliwiły obserwację zachowań dzieci i zmian w nich zachodzących. Dzięki prowadzonemu programowi nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy o nowe formy i metody przekazywania poszczególnych treści.

Wnioski z realizacji:

W związku z realizacją programu wysunięte zostały następujące wnioski:
- dzieci bardzo chętnie brały udział w spotkaniach z Puchatkiem
- polepszony, wzmocniony kontakt z wychowankami
- integracja grupy poprzez rozmowy o nietypowych, trudnych sprawach
- dzieci wiedzą jak należy zachować się trudnej dla siebie sytuacji, co zaprocentuje w dalszym życiu przedszkolnym i szkolnym
- udział dzieci w zajęciach podniósł poziom rozwoju emocjonalnego naszych wychowanków.

Trudności w realizacji:
Brak trudności.

Realizowała Dominika Sznajder.

Zdrowe ząbki

Zakres działania:

Edukacja

Temat działania:

„Zdrowe ząbki”

Cele działania:

kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie i zapobiegania powszechnej chorobie jamy ustnej-próchnicy.

Opis działania:

Projekt edukacyjny „Zdrowe ząbki” dotyczy działań profilaktycznych w przedszkolu, związanych z zapobieganiem próchnicy wśród małych dzieci. Profilaktyka zapobiegania próchnicy zębów realizowana w grupie poprzez codzienne szczotkowanie zębów co najmniej raz dziennie oraz ma odbywać się poprzez uświadomienie dzieciom konieczności dbania o swoje zęby poprzez kształtowanie przyzwyczajeń i nawyków higienicznych oraz zdrowego odżywiania się dzięki licznym zabawą dydaktycznych i tematycznych.

Opis uzyskanych efektów:

Dla dzieci:

wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, w tym kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie i zapobiegania powszechnej chorobie jamy ustnej-próchnicy.

Dla rodziców:

dzieci chętnie biorą udział w zajęciach, które są atrakcyjne, dzięki czemu zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego rozwoju dzieci.

Dla nauczycieli i przedszkola:

wprowadzenie już w edukacji przedszkolnej skutecznego programu profilaktycznego zapobiegającego próchnicy. Profilaktyka jest podstawą sukcesu i najlepszą z metod zapobiegania wszelkim chorobom.

Wnioski z realizacji:

Dzieci bardzo chętnie wzięły udział w zajęciach o nazwie „Zdrowe ząbki” . Zajęcia pomogły dzieciom zrozumieć konieczność dbania o jamę ustną. Uświadomienie dzieciom jaką rolę pełnią zęby i jakie mają znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Projekt umożliwił omówienie i ocenianie sytuacji oraz postaw służących lub zagrażających zdrowiu zębów. Zajęcia dały możliwość uświadomienia dzieciom wpływu właściwego odżywiania na zdrowie naszych zębów, oraz kształcenie pozytywnych postaw wobec lekarza stomatologa.

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:

- Lekarz dentysta, stomatolog.

Uzasadnienie zgłoszenia:

Projekt „Zdrowe ząbki ” okazał się bardzo trafionym sposobem na poruszenie wśród dzieci tematu o profilaktyce jamy ustnej. Wiek przedszkolny jest najbardziej naturalnym i właściwym do kształtowania nawyków higienicznych  oraz postaw koniecznych dla zachowania zdrowia jamy ustnej. Projekt autorski został opracowany z myślą o dziecku, które nie tylko jest przedmiotem zabiegów wychowawczych, ale bierze w nich czynny udział i odczuwa potrzebę stosowania w życiu codziennym zdobytych umiejętności i nawyków.

Trudności w realizacji:

Strach – przełamanie strachu przed lekarzem dentysta, stomatologiem.

Realizowała Michalina Rogowska
P1100237
P1100238

P1100239
P1100241
P1100236

Sejm optymistyczny

Zakres działania:

Edukacja

Temat działania:

„Sejm optymistyczny- znamy swoje prawa”

Cele działania:

Kształtowanie u dziecka postawy prospołecznej poprzez stwarzanie sytuacji do wyrażania zdania na temat swoich praw.

Opis działania:

Zorganizowanie w ostatnim dniu tygodnia sejmu przedszkolaków:
Po tygodniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych dotyczących treści patriotycznych i zapoznania
z pojęciami związanymi z sejmem, dzieci przyjęły rolę posłów w sejmie, brały udział w debacie na temat praw i obowiązków dziecka w przedszkolu, samodzielnie przygotowały projekt ustawy i przegłosowały ją.

Opis uzyskanych efektów:

Dla dzieci:

samodzielne stworzenie ustawy poprzez udział w zabawie w sejm (aktywność twórcza dziecka)

Dla rodziców:

dzieci chętnie biorą udział w zajęciach, które są atrakcyjne, dzięki czemu zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do osiągnięcia dojrzałości szkolnej

Dla nauczycieli i przedszkola:

możliwość wykorzystania stworzonego przez dzieci dokumentu
w codziennej działalności przedszkola

Wnioski z realizacji:

Dzieci bardzo chętnie wzięły udział w nowatorskich zajęciach o nazwie „Sejm optymistyczny”. Doskonale odnalazły się w rolach posłów, z przejęciem wypowiadały swoje zdanie na temat praw i obowiązków przedszkolaka oraz śpiewały hymn narodowy z należytą powagą . Dzięki zorganizowaniu tego rodzaju działalności dzieci mogły samodzielnie stworzyć „ustawę” doświadczając radości z własnego działania
i poczucia sprawstwa. Opisany przykład dobrej praktyki uwidacznia potrzebę stosowania tego typu przedsięwzięć w codziennej działalności przedszkola.

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:

- brak

Uzasadnienie zgłoszenia:

„Sejm optymistyczny” okazał się bardzo trafionym sposobem na poruszenie wśród dzieci tematu praw dziecka w niekonwencjonalny i interesujący dzieci sposób. Przygotowując się do tego wydarzenia dzieci miały okazję poznać podstawowe zagadnienia związane z naszym państwem, a także poznać znaczenie hymnu narodowego oraz nauczyć się go śpiewać, co powinno być obowiązkiem każdego Polaka.
W świetle powyższych rozważań sądzę, że „Sejm optymistyczny” zasługuje na miano „dobrej praktyki”.

Trudności w realizacji:

Nieśmiałość dzieci- nie wszystkie z nich miały ochotę na publiczne wyrażanie swojego zdania.

Realizowała Paulina Kłos.

Sejm (1) Sejm (2) Sejm (3) Sejm (4) Sejm (5) Sejm (6) Sejm (7)

Dzień Pluszowego Misia

Zakres działania:Edukacja

Cele działania:
- kształtowanie u dzieci poczucia konieczności poszanowania zabawek,
- rozwijanie umiejętności poprawnego budowania wypowiedzi,
- rozwijanie wszechstronnej stymulacji dzieci poprzez połączenie wrażeń ruchowych, słuchowych, wzrokowych i dotykowych.

Opis działania:
Projekt edukacyjny „Pluszowy Miś” dotyczy działań profilaktycznych w przedszkolu, związanych z kształtowaniem wśród małych dzieci konieczności poszanowania zabawek oraz cudzej własności. Profilaktyka dbania o własność swoją i innych realizowana w grupie poprzez systematyczne zajęcia w ciągu roku szkolnego ma odbywać się poprzez uświadomienie dzieciom konieczności opiekowania się swoimi zabawkami poprzez kształtowanie szacunku i wyrabianie wrażliwości emocjonalnej dzięki licznym zabawom dydaktycznym i tematycznym. Wyrabianie umiejętność poradzenia sobie w trudnej sytuacji, empatii zwiększy poczucie sukcesu, wiary we własne możliwości i pozytywnego obrazu własnego „ja” u dziecka.

Opis uzyskanych efektów:
Dla dzieci: wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka, w tym kształtowanie umiejętności dbania o własne zabawki oraz poszanowania cudzej własności. Wyrabianie umiejętności podejmowania próby kontrolowania własnych zachowań.
Dla rodziców: dzieci chętnie biorą udział w zajęciach, które są atrakcyjne, dzięki czemu zdobywają wiedzę i umiejętności potrzebne do dalszego rozwoju dzieci.
Dla nauczycieli i przedszkola:
Realizacja programu sprawiła nauczycielom ogromną radość i satysfakcję z pracy z dziećmi. Prowadzone zajęcia umożliwiły obserwację zachowań dzieci i zmian w nich zachodzących. Dzięki prowadzonemu programowi nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy o nowe formy i metody przekazywania poszczególnych treści.

Wnioski z realizacji:
W związku z realizacją programu wysunięte zostały następujące wnioski:
- dzieci bardzo chętnie brały udział w spotkaniach z Misiami,
- polepszony, wzmocniony kontakt z wychowankami,
- integracja grupy poprzez rozmowy o nietypowych, trudnych sprawach
- dzieci wiedzą jak należy zachować się trudnej dla siebie sytuacji, co zaprocentuje w dalszym życiu przedszkolnym i szkolnym
- udział dzieci w zajęciach podniósł poziom rozwoju emocjonalnego naszych wychowanków.

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:
Studentki.

Uzasadnienie zgłoszenia:
Projekt „Pluszowy Miś ”, okazał się bardzo trafionym sposobem na poruszenie wśród dzieci tematu dotyczącego problemu poszanowania zabawek oraz cudzej własności, a także empatycznego podejścia do wszelkiego rodzaju problemów związanych z eksploatacją i używaniem pluszowych maskotek. Wiek przedszkolny jest najbardziej naturalnym i właściwym do kształtowania nawyków dbania o zabawki oraz postaw koniecznych dla kształtowania szacunku i empatii. Projekt autorski został opracowany z myślą o dziecku, które bierze czynny udział w działaniach i odczuwa potrzebę stosowania w życiu codziennym zdobytych umiejętności.

DSCN0942 DSCN0943 DSCN0937