Wycieczka do lasu Łagiewnickiego – zwiastuny wiosny