Kadra/Grupy

W roku 2016/2017 w przedszkolu funkcjonują trzy grupy przedszkolne:

„Gr I” – grupa 3 i 4-latków liczy 25 dzieci

wychowawcy:
mgr Iwona Kawa
mgr Aleksandra Chodak

„Gr II” – grupa 4 i 5 latków liczy 25 dzieci

wychowawcy:
mgr Katarzyna Nicowska
mgr Aneta Błaszczyk

„Gr III” – grupa 5 i 6-latków liczy 25 dzieci

wychowawcy:
mgr Sylwia Ryter – Głuszek
mgr Kinga Gajewska

Nauczyciele naszego przedszkola są wykwalifikowaną kadrą. Ciągle doskonalą swój warsztat pracy uczestnicząc w różnych kursach i innych formach doskonalenia zawodowego, by Państwa Pociechy otoczyć jak najlepszą opieką i uatrakcyjnić im pobyt w naszym przedszkolu.

Dyrektor przedszkola:

mgr Iwona Kawa – nauczyciel dyplomowany

Pedagog Edukacji Początkowej – absolwentka Studium Przedszkolnego i Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu.

Kwalifikacje dodatkowe:
Podyplomowe Studia Zarządzania i Marketingu
Terapia pedagogiczna

Nauczyciele:

mgr Mariola Jóźwiak – nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Akademii Świętokrzyskiej w zakresie Nauczania Początkowego i Wychowania Przedszkolnego.
Absolwentka studiów Podyplomowych „Edukacja Elementarna”
Członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza
Animator Polskiego Centrum Origami

Kwalifikacje dodatkowe:
Terapia pedagogiczna

mgr Katarzyna Nicowska – nauczyciel dyplomowany

Absolwentka Wyższej Szkoły Humanistyczno – Pedagogicznej w Łowiczu w zakresie Edukacji Początkowej
Absolwentka Podyplomowego Studium Logopedycznego Uniwersytetu Łódzkiego
Członek Polskiego Centrum Orgiami

Kwalifikacje dodatkowe:
Terapia pedagogiczna

mgr Sylwia Ryter – Głuszek – nauczyciel mianowany

Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu z zakresu Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna.
Absolwentka studiów licencjackich Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu Pedagogika Wieku Dziecięcego
Absolwentka studiów magisterskich Uniwersytetu Łódzkiego z zakresu Pedagogika Wieku Dziecięcego

Kwalifikacje dodatkowe:
Terapia uzależnień

mgr Aneta Błaszczyk
mgr Aleksandra Chodak
mgr Elżbieta Krawiec – nauczyciel religii
mgr Mariola Rajczyk – lektor jęz. francuskiego

 

Pracownicy przedszkola:

Jolanta Krawczyk – pomoc nauczyciela w gr I
Joanna Młoczkowska – pomoc nauczyciela w gr III
Zofia – pomoc nauczyciela w gr I

Małgorzata Cichocka – gł. księgowa
Danuta Świątczak – specjalista ds. żywienia

Krystyna Okulicz – kucharka
Irena Wiśniewska – pomoc kuchni

Piotr Prużyński – konserwator