Plan dnia

Ramowy rozkład dnia według nowej podstawy programowej:

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu


7.00–8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Swobodne zabawy integrujące w grupach zróżnicowanych wiekowo.  Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci oraz związane z zainteresowaniami dzieci i ich uzdolnieniami.

8.00–8.30 Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową    i słuchową, grafomotorykę). Indywidualna pomoc wspomagająca rozwój dziecka. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Ćwiczenia poranne.

8.30 – 8.45. Omówienie działań planowanych do wykonania w ciągu całego dnia, tygodnia, przydział zadań i obowiązków.

8.45–9.15 Czynności higieniczne i samoobsługowe. Śniadanie.

9.15–11.00 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia kierowane; zabawy dowolne;  zajęcia dodatkowe prowadzone dla wszystkich dzieci w zakresie matematyki, rytmiki, zajęć informatycznych z wykorzystaniem tablicy multimedialnej oraz logopedii ( czas  do dyspozycji nauczyciela)

11.00–11.30 Czynności higieniczne i samoobsługowe. Drugie śniadanie.

11.30 – 12.30 Spacery, zabawy dowolne na świeżym powietrzu (np. w ogrodzie, na boisku, w parku) lub w sali.

12.30–13.00 Ćwiczenia relaksacyjne. Zabawy dowolne.

13.00–13.45 Zabawy dydaktyczne, ćwiczenia graficzne, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.  Praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym, zajęcia dodatkowe

13.45–14.30 Czynności higieniczne i samoobsługowe .Obiad

14.30–15.00  Sesja czytania

15.00 – 17.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości i potrzeb. Zajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach. Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie przedszkolnym.

Podobny obraz