Plan dnia

Ramowy rozkład dnia według nowej podstawy programowej:

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

7.00 – 8.00 – schodzenie się dzieci, zabawy swobodne dzieci w kącikach zainteresowań, rozmowy z dziećmi wynikające z ich potrzeb, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym
8.00 – 9.00 – zabawy dydaktyczne, tematyczne, praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi, prace porządkowo – gospodarcze i hodowlane, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, ze śpiewem, czynności higieniczne i samoobsługowe, śniadanie
(1 godz. do dyspozycji nauczyciela)
9.00 – 10.00 –zajęcia edukacyjne, organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju
(1 godz. zajęć dydaktycznych)
10.00 – 11.00 – pobyt dzieci na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, gry i zabawy ruchowe, sportowe, rekreacyjne, prace porządkowe, ogrodnicze, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, poznawanie różnorodnych środowisk przyrodniczych
(1 godz. zajęć na świeżym powietrzu)
11.00 – 12.00- zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, indywidualne i grupowe, prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, czynności higieniczne i samoobsługowe, drugie śniadanie.
(1 godz. zabawy dowolnej)
12.00 – 13.00 – zabawy uspokajające i relaksujące, opowiadanie i czytanie bajek, zabawy w teatr, utrwalanie wierszy i piosenek, zabawy dydaktyczne, gry planszowe, praca i indywidualna z dziećmi mającymi trudności oraz z dziećmi zdolnymi
(1 godz. do dyspozycji nauczyciela)
13.00 – 14.00 – tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych , sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej dzieci, praca indywidualna, zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat lub kształtującym, zajęcia dodatkowe, spacery, zabawy w ogrodzie przedszkolnym lub zabawy w kącikach zainteresowań w sali, obiad.
14.00 – 15.00 – czynności higieniczne i samoobsługowe, obiad, opowiadanie lub słuchanie bajek, słuchowisk, zabawy w teatr
15.00 – 17.00 – zabawy zorganizowane lub dowolne z inicjatywy dzieci, kontakty indywidualne, praca nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, stymulującym, gry edukacyjne, planszowe z małym zespołem, rozchodzenie się dzieci