Projekt Ekologiczny

 


ŻYWIOŁowe podróże...

Logo PM 86a.pdf - Adobe Reader 2014-05-11 163827.bmp

_wfos_nowe_color_skrocone

 

 

 

 

W roku szkolnym 2016/2017 w Przedszkolu Miejskim nr 86 realizowany jest program edukacji przyrodniczo – ekologicznej „ŻYWIOŁowe podróże Ekolaków Za kropelką wody”. Na realizację tego programu pozwoliły nam środki przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”.

Koszt projektu wynosi 17.101 zł, z czego dotacja przyznana przez WFOŚiGW w Łodzi wynosi 14.351 zł, natomiast 2.750 zł stanowi udział własny przedszkola.

Dofinansowanie programu dotyczy:

- transportu uczestników wycieczek, wstępów do obiektów przyrodniczych i wynajęciu przewodników w kwocie 7.860 zł (dotacja)
- stacjonarnych zajęć lub warsztatów specjalistycznych w kwocie 2.070 zł (dotacja) i 750 zł (udział własny)
- zakupu pomocy dydaktycznych  1.947 zł (dotacja) i  zakup  zdroju wodnego 2.000 zł (udział własny)
- zakupu nagród i upominków na konkursy o tematyce przyrodniczej w kwocie 2.004 zł (dotacja)

- zakupu roślin 470zł (dotacja)

Cele i założenia programu:

 • Budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody.
 • Rozbudzanie zainteresowania rolą wody w przyrodzie.
 • Ukazanie niebezpieczeństw zagrażających środowisku przyrodniczemu w wyniku niewłaściwej gospodarki człowieka
 • Budowanie wiedzy o wodzie (w szczególności o właściwościach fizycznych wody i jej roli w życiu człowieka).
 • Wzbogacanie dziecięcego słownika o pojęcia związane ze środowiskami:  wodnym, powietrznym i lądowym oraz ich właściwościami.
 • Budzenie zainteresowania życiem zwierząt mieszkających we wodzie, na ziemi i w powietrzu.
 • Zapoznanie dzieci z bogactwami naturalnymi naszego kraju: węglem i solą; sposobami ich wydobywania i wykorzystywania przez człowieka.
 • Utrwalenie wiadomości o źródłach energii, sposobach jej wykorzystania oraz sposobach jej oszczędzania.
 • Kształtowanie świadomości ekologicznej – jak postępować aby chronić środowisko naturalne.
 • Poznawanie niektórych właściwości wody, ziemi i powietrza za pomocą doświadczeń i obserwacji.
 • Zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami.
 • Kształtowanie postawy proekologicznej, w szczególności w aspekcie ochrony czystości wody.
 • Kształtowanie postawy prozdrowotnej. Kształtowanie nawyku picia wody.
 • Zapoznanie ze zjawiskiem obiegu wody w przyrodzie.
 • Angażowanie dziecka do aktywnego uczestnictwa w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie i eksperymentowanie; formułowanie wniosków i spostrzeżeń.
 • Wpajanie silnego związku ze środowiskiem.
 • Inspirowanie do poznawania nowych, ciekawych zjawisk.
 • Dostarczanie radości odkrywania.
 • Budzenie kreatywności podczas wykonywania prac plastycznych.
 • Zapoznanie się z literaturą o tematyce naukowo – przyrodniczej.
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

Podczas trwania programu realizowane będą trzy projekty edukacyjne:

Projekt 1 – „Woda”
Projekt 2 – „Powietrze”
Projekt 3 – „Ziemia”.

oraz m.in. odbędą się:

 

 

 

Ekolaków podróże, bliżej...

Logo PM 86a.pdf - Adobe Reader 2014-05-11 163827.bmp
_wfos_nowe_color_skrocone

W roku szkolnym 2015/2016 w Przedszkolu Miejskim nr 86 realizowany jest program edukacji przyrodniczo – ekologicznej „Ekolaków podróże, bliżej naturze”. Na realizację tego programu pozwoliły nam środki przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”.

Koszt projektu wynosi 19.351 zł, z czego dotacja przyznana przez WFOŚiGW w Łodzi wynosi 14.851 zł, natomiast 4.500 zł stanowi udział własny przedszkola.

Dofinansowanie programu dotyczy:

- transportu uczestników wycieczek, wstępów do obiektów przyrodniczych, i wynajęciu przewodników w kwocie 5.619 zł (dotacja)
- stacjonarnych zajęć lub warsztatów specjalistycznych w kwocie 924 zł (dotacja)
- zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu audio-wideo w kwocie 6.553 zł (dotacja) i 4.500 zł (udział własny)
- zakupu nagród i upominków na konkursy o tematyce przyrodniczej w kwocie 1.755 zł (dotacja)

Cele i założenia programu:

 • Budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody.
 • Zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami.
 • Angażowanie dziecka do aktywnego uczestnictwa w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie i eksperymentowanie; formułowanie wniosków i spostrzeżeń.
 • Rozwijanie wrażliwych i empatycznych postaw w stosunku do zwierząt.
 • Wpajanie silnego związku ze środowiskiem.
 • Zapoznanie z budową oraz znaczeniem drzew w przyrodzie.
 • Przybliżenie dzieciom funkcjonowania łąki jako ekosystemu.
 • Uświadomienie roli owadów w otaczającym środowisku poprzez stworzenie dziecku możliwości samodoświadczania.

Rozbudzanie ciekawości światem zewnętrznym.

 • Inspirowanie do poznawania nowych, ciekawych zjawisk.
 • Dostarczanie radości odkrywania.
 • Budzenie kreatywności podczas wykonywania prac plastycznych.
 • Zapoznanie się z literaturą o tematyce naukowo – przyrodniczej.
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji.

Podczas trwania programu realizowane będą trzy projekty edukacyjne:

Projekt 1 – „Podróż Ekolaków do Kariny Łąki”
Projekt 2 – „Podróż Ekolaków do Krainy Parku”
Projekt 3 – „Podróż Ekolaków do krainy Lasu”.

oraz m.in. odbędą się:

Wycieczka do Lasu Łagiewnickiego – Leśnictwo miejskie – Łódź – „Zwierzęta Lasu Łagiewnickiego”
• Wycieczka do Centrum Ogrodniczego Tracz – „Maki, chabry, biedronki … w krainie łąki”
Wycieczka do Ogrodu Botanicznego – „Park moim domem”
• Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego
• Zajęcia plastyczno-techniczne pt. „Park Ekolaków”
• Zajęcia warsztatowe pt. „Spotkanie z Leśnikiem”
• Zajęcia warsztatowe z pszczelarzem
• Konkurs fotograficzny pt. „Spotkanie Ekolaka z parkową naturą”
Konkurs plastyczno-techniczny pt. „Postać Ekolaka z parkowych, leśnych i łąkowych darów natury”
• Konkurs pt. „Turniej wiedzy Ekolaka”
• Konkurs piosenki pt. „Zielony festiwal leśnej piosenki”
• Gra terenowa pt. „Ekolaki tropią zwierzaki”
• Zajęcia otwarte dla dzieci z zaprzyjaźnionych szkoły i przedszkola „Ekolaki zapraszają dzieciaki”
• Zajęcia edukacyjne o tematyce ekologiczno – przyrodniczej w formie koncertów ekologiczno- przyrodniczych i przedstawień teatralnych o tematyce przyrodniczej:
1. „Dzieciaki, uwaga na zwierzaki’ – koncert edukacyjny
2. „ Motyle, kwiaty i lato”- koncert edukacyjny
3. „Żuczek” przedstawienie teatralne
4. „O Romusiu , o Emilce i zielonej koniczynce” przedstawienie teatralne
5. „Wróbelek Elemelek”- przedstawienie teatralne
• Plener Edukacyjny w ogrodzie przedszkolnym podsumowujący wiedzę Ekolaków połączony z wernisażem prac plastycznych i fotograficznych

Światło, które daje życie

Logo PM 86a.pdf - Adobe Reader 2014-05-11 163827.bmp
_wfos_nowe_color_skrocone

 

 

 

W roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu Miejskim nr 86 realizowany jest program edukacji przyrodniczo – ekologicznej „Światło, które daje życie” Na realizację tego programu pozwoliły nam środki przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”.

Koszt projektu wynosi 10.974 zł, z czego dotacja przyznana przez WFOŚiGW w Łodzi wynosi 9.859 zł, natomiast 1.115 zł stanowi udział własny przedszkola.

Dofinansowanie programu dotyczy:

- transportu uczestników wycieczek, wstępów do obiektów przyrodniczych, zajęć specjalistycznych i wynajęciu przewodników w kwocie 3.816 zł (dotacja)
- zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu audio-wideo w kwocie 5.143 zł (dotacja) i 440 zł (udział własny)
- zakupu nagród i upominków na konkursy o tematyce przyrodniczej w kwocie 900 zł (dotacja) i 675 zł (udział własny)

Cele i założenia programu:

 • Rozbudzanie ciekawości światem zewnętrznym.
 • Inspirowanie do poznawania nowych, ciekawych zjawisk.
 • Rozwijanie wyobraźni dotyczącej przestrzeni kosmicznej.
 • Dostarczanie radości odkrywania.
 • Budzenie kreatywności podczas wykonywania prac plastycznych.
 • Zapoznanie się z literaturą o tematyce naukowo – przyrodniczej.
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z różnorodnych źródeł informacji.
 • Zapoznanie z odnawialnymi i nieodnawialnymi źródłami energii.

Podczas trwania programu realizowane będą trzy projekty edukacyjne:

Projekt 1 – „Słońce – źródłem energii”
Projekt 2 – „Skąd bierzemy prąd?”
Projekt 3 – „Oszczędzamy energię elektryczną i chronimy Ziemię”.

oraz m.in. odbędą się:

Tajemniczy świat przyrody...

Logo PM 86a.pdf - Adobe Reader 2014-05-11 163827.bmp
_wfos_nowe_color_skrocone

 

 

 

W roku szkolnym 2013/2014 w Przedszkolu Miejskim nr 86 realizowany był program edukacji ekologicznej „Tajemniczy świat przyrody- wokół nas”. Na realizację tego programu pozwoliły nam środki przyznane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach”.

Koszt projektu wynosił 22.000 zł, z czego dotacja przyznana przez WFOŚiGW w Łodzi wynosiła 19.800 zł, natomiast 2.200 zł stanowił udział własny przedszkola.

Dofinansowanie programu dotyczyło:

- transportu uczestników wycieczek, wstępów do obiektów przyrodniczych i wynajęciu przewodników w kwocie 5.573,50 zł (dotacja) i 1.036,50 zł (udział własny)
- zakupu materiałów plastycznych, papierniczych i eksploatacyjnych w kwocie 364 zł (dotacja) i 645 zł (udział własny)
- zakup artykułów promocyjnych w kwocie 1.677,00 zł (dotacja)
- zakupu pomocy dydaktycznych, sprzętu audio-wideo w kwocie 8.353,20 zł (dotacja) i 518,50zł (udział własny)
- specjalistycznych zajęć edukacyjnych w kwocie 1.710,00 zł (dotacja)
- przedstawień teatralnych o tematyce przyrodniczo – ekologicznej w kwocie 560zł (dotacja)
- zakupu nagród i upominków na konkursy o tematyce przyrodniczej w kwocie 4 150 zł (dotacja)

Cele i założenia programu:

 • Budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody.
 • Zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami.
 • Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
 • Angażowanie dziecka do aktywnego uczestnictwa w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie i eksperymentowanie; formułowanie wniosków i spostrzeżeń.
 • Zachęcenie dzieci do segregacji śmieci. Nabywanie opiekuńczych postaw wobec przyrody. Zapoznanie się z zanieczyszczeniami środowiska spowodowanymi przez działalność człowieka.
 • Poznanie przyczyn degradacji środowiska przyrodniczego przez człowieka.
 • Zapoznanie z zamkniętym obiegiem wody w przyrodzie i jego znaczeniem, uświadomienie przyczyn i skutków zanieczyszczenia wód, zapoznanie ze sposobami racjonalnego i oszczędnego korzystania z wody.
 • Rozwijanie wrażliwych i empatycznych postaw w stosunku do zwierząt, nabywanie umiejętności opiekowania się nimi, poznanie praw zwierząt.
 • Zapoznanie z budowa oraz znaczeniem drzew w przyrodzie.
 • Przybliżenie dzieciom funkcjonowania łąki jako ekosystemu.
 • Uświadomienie roli owadów w otaczającym środowisku poprzez stworzenie dziecku możliwości samodoświadczania.

Podczas trwania programu realizowanych było pięć projektów edukacyjnych:

Projekt 1 – „Czyta przyroda wokół nas”;
Projekt 2 – „Zwierzęta naszymi przyjaciółmi”;
Projekt 3 – „Woda skarbem przyrody”;
Projekt 4 – „O czym szumi łąka”;
Projekt 5 – „Co w trawie piszczy – poznajemy świat owadów”.

oraz m.in. odbyły się:

Wycieczka do kompostowni.
Wycieczka do oczyszczalni ścieków oraz wizyta ekspertów w przedszkolu.
Ścieżka czystości – Rudzka Góra.
Wycieczka do Muzeum Przyrodniczego.
Spotkanie z pszczelarzem.
Wycieczka do lasu Łagiewnickiego „Ślady i tropy zwierząt”.
Wycieczka do Lasu Łagiewnickiego „Zwiastuny wiosny”.
Udział dzieci w przedstawieniach teatralnych o tematyce przyrodniczej.
Udział dzieci w koncertach edukacyjnych o tematyce przyrodniczej – „Bądź zdrów na zdrowie”, „Czysta woda”.
Wycieczka do ZOO.
Wycieczka do Palmiarni.
Wycieczka do Ogrodu Botanicznego.
Plener edukacyjny w ogrodzie przedszkolnym „O przyrodzie dużo wiemy”cz.1 i cz.2
Konkurs plastyczny„Przyroda wokół nas”
„Zielono mi”– wspólne sadzenie drzew w ogrodzie przedszkolnym.
Konkurs dla dzieci i rodziców na napisanie opowieści ekologicznej, której bohaterem jest drzewo „Drzewo Maciusia”.