Zajęcia dodatkowe

W roku szkolnym 2015/2016 prowadzone są nieodpłatne zajęcia dodatkowe.

Zabawy matematyczne – poniedziałek

Język angielski - wtorek, czwartek (dla dzieci 5-letnich)

Rytmika z elementami muzykoterapii – wtorek

Logopedia – środa

Zajęcia z ekologii – czwartek

Gimnastyka korekcyjna – czwartek

Zabawy z językiem francuskim – środa, piątek

Warsztaty plastyczne – piątek