Rekrutacja do przedszkoli

UWAGA!!! Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią COVID -19 w Polsce i czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Łódź na rok szkolny 2020/2021 rozpocznie się 4 maja 2020 r. Aby poznać zasady rekrutacji, harmonogram i komunikat Dyrektora o ilości wolnych miejsc prosimy kliknąć tutaj -> REKRUTACJA

Klauzula informacyjna na podstawie RODO

Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej: RODO)   informujemy, że:   1)      Administratorem danych osobowych ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych) jest  Przedszkole Miejskie Nr 86

Przeczytaj więcej...